Εγχείρηση LASER PRK

Εγχείρηση LASIK

Αστιγματισμός

Μυωπία

Υπερμετρωπία

Συχνές ερωτήσεις

Είναι κατάλληλη για μένα η διαθλαστική χειρουργική;

Για την εφαρμογή μιας μεθόδου διαθλαστικής χειρουργικής, απαιτείται το άτομο που θα υποβληθεί σε αυτήν, να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του
  • Να έχει σταθερή διάθλαση για έξι μήνες πριν την επέμβαση
  • Να έχει επαρκές σε πάχος κερατοειδή σε σχέση με το αφαιρούμενο
  • Να μην πάσχει από χρόνιες παθήσεις στον αμφιβληστροειδή ή στον κερατοειδή χιτώνα του ματιού
  • Να μην πάσχει από οφθαλμολογικά νοσήματα όπως κερατόκωνο, γλαύκωμα, καταρράκτη, κλπ.
  • Να μην πάσχει από αυτοάνοσα νοσήματα που προκαλούν ξηροφθαλμία και δεν του χορηγούνται ανοσοκατασταλτικά φάρμακα
  • Σε περίπτωση εγκυμοσύνης ή θηλασμού δεν συνιστάται η διόρθωση της οποιασδήποτε διαθλαστικής ανωμαλίας που μπορεί να γίνει μετά από σύντομο χρονικό διάστημα

Πόσο διαρκεί η επέμβαση με LASER και πόσο η μετεγχειρητική αγωγή;

Η επέμβαση με LASER διαρκεί 10 - 15 λεπτά, είναι ανώδυνη και γίνεται μόνο τοπική αναισθησία με σταγόνες. Τα αποτελέσματα είναι άμεσα. Και τα δύο μάτια χειρουργούνται την ίδια μέρα. Μετά την επέμβαση είναι απαραίτητη η χρήση γυαλιών ηλίου και η χρήση κολλυρίων για διάστημα ενός μηνός για την LASIK και τριών μηνών για την PRK.

Πότε θα βλέπω καλά;

Αμέσως μετά την επέμβαση έχουμε μια ελαφρώς θολή όραση που δεν μας δημιουργεί κανένα πρόβλημα αυτοεξυπηρέτησης. Είναι αυτονόητο ότι αποφεύγουμε την οδήγηση τις πρώτες ημέρες.

Γενικότερα ο διάρκεια πλήρους αποκατάστασης ποικίλει και είναι ανάλογη με τον τύπο της επέμβασης. Στην LASIK ο προβλεπόμενος χρόνος πλήρους επαναδραστηριοποίησης είναι 2 - 5 ημέρες, ενώ στην PRK είναι 5 - 7 ημέρες.

Είναι επώδυνη η επέμβαση; Θα νιώθω ενόχληση μετά;

Η ενόχληση κατά την διάρκεια της επέμβασης είναι ελάχιστη ανεξάρτητα από την μέθοδο (PRK ή LASIK). Γίνεται με τοπική αναισθησία μόνο με την χρήση κολλυρίων. Κατά το αμέσως επόμενο διάστημα τα αναμενόμενα συμπτώματα έχουν σχέση με την μέθοδο.

PRK: Φωτοφοβία, ερυθρότητα, σταδιακά μειούμενος πόνος, που υποχωρούν εντός συντόμου χρονικού διαστήματος.

LASIK: Ενίοτε μετά την πάροδο της επήρειας του αναισθητικού υπάρχει μία ελαφριά ενόχληση (σαν σκουπιδάκι) που διαρκεί για μερικές ώρες. Απαραίτητα μερικές ώρες ύπνου μετά την επέμβασή εξαφανίζουν το μικρό αυτό σύμπτωμα.

Είναι μόνιμη η διόρθωση;

Σε γενικές γραμμές η διαθλαστική διόρθωση είναι μόνιμη εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις όπου η όραση μας αλλάζει. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί συμπληρωματική διόρθωση όπου είναι εφικτό.

Ποιοί κίνδυνοι υπάρχουν;

Ο κίνδυνος σοβαρών επιπλοκών είναι ελάχιστος. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας και με την εμπειρία που έχει αποκτηθεί, οι επιπλοκές γίνονται όλο και πιο σπάνιες.

Επειδή οι υποψήφιοι για διόρθωση κάποιας διαθλαστικής ανωμαλίας (μυωπία, αστιγματισμός, υπερμετρωπία) είναι συνήθως χρόνιοι χρήστες φακών επαφής, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η πιθανότητες σοβαρών και ενίοτε μη αναστρέψιμων επιπλοκών από την χρήση φακών επαφής είναι σαφώς μεγαλύτερες από αυτές της επέμβασης με LASER.

Μηδενίζουμε τους βαθμούς ή αφήνουμε υπολειπόμενους;

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων «μηδενίζουμε» το διαθλαστικό πρόβλημα, υπάρχουν όμως περιπτώσεις που λόγω ειδικών απαιτήσεων και λόγω ηλικίας(όπως η πολύωρη χρήση υπολογιστών και το πολύωρο διάβασμα) είναι σαφώς πιο ικανοποιημένοι με την παραμονή κάποιου ελάχιστου βαθμού μυωπίας, που ενώ δεν τους δημιουργεί καμία απολύτως ανάγκη για εκ νέου χρήση μακρινών γυαλιών, τους απαλλάσσει για μεγάλο διάστημα και από την χρήση κοντινών γυαλιών. Αυτές όμως οι περιπτώσεις γίνονται μόνο σε συνεννόηση με τον θεράποντα ιατρό.

Υπάρχει περίπτωση να παραμείνει μυωπία ή υπερμετρωπία ή αστιγματισμός;

Υπάρχει πολύ μικρή πιθανότητα σε μικρή ομάδα ανθρώπων να παραμείνει ελάχιστο ποσοστό μυωπίας ή υπερμετρωπίας ή αστιγματισμού μετά την επέμβαση, αλλά μικρότερο του 0.50 βαθμού. Αυτό δεν δημιουργεί καμία απολύτως ανάγκη για εκ νέου χρήση γυαλιών ή φακών επαφής ενίοτε δε είναι και επιθυμητό στην περίπτωση της μυωπίας διότι για συγκεκριμένο γκρουπ ηλικίας (μετά τα 40) αποκαθιστά εν μέρει και την πρωτοεμφανιζόμενη πρεσβυωπία.

Πόσο συχνοί μετεγχειρητικοί έλεγχοι απαιτούνται;

Εξαρτάται από την μέθοδο εφαρμογής. Σίγουρα την αμέσως πρώτη μετεγχειρητική ημέρα και μετά κάθε 2 - 3 ημέρες για το πρώτο μετεγχειρητικό διάστημα των 15 ημερών. Το εύρος βέβαια κρίνεται κατά από τον χειρουργό κατά περίπτωση.

Μπορεί το κόστος της επέμβασης να καλυφθεί από το ασφαλιστικό μου ταμείο;

Μερικές ιδιωτικές ασφαλιστικές καλύπτουν το κόστος της επέμβασης ή μέρος αυτού. Παρακαλούμε απευθυνθείτε στον ασφαλιστικό σας φορέα για την διευκρίνηση αυτή.