Αστιγματισμός

Αστιγματισμός

Τι είναι;

Ο αστιγματισμός είναι η διαθλαστική ανωμαλία κατά την οποία η καμπυλότητα του κερατοειδούς δεν είναι ομοιόμορφη στους διάφορους μεσημβρινούς του, με αποτέλεσμα η εστίαση ενός αντικειμένου δεν είναι δυνατό να βρίσκεται ολόκληρη πάνω στον αμφιβληστροειδή (κερατοειδικός αστιγματισμός).

Σπανιότερα ο αστιγματισμός οφείλεται σε ανωμαλίες του κρυσταλλοειδή φακού που βρίσκεται πίσω από την ίριδα του οφθαλμού ή και σε ανωμαλία στην καμπυλότητα του οπισθίου πόλου (αμφιβληστροειδικός αστιγματισμός).

Ο αστιγματισμός μπορεί να συνυπάρχει τόσο με μυωπία όσο και με υπερμετρωπία.