Αστιγματισμός

Κερατόκωνος

Μυωπία

Υπερμετρωπία

Διαθλαστικές Ανωμαλίες

Αστιγματισμός

Ο αστιγματισμός είναι η διαθλαστική ανωμαλία κατά την οποία η καμπυλότητα του κερατοειδούς δεν είναι ομοιόμορφη στους διάφορους μεσημβρινούς του, με αποτέλεσμα η εστίαση ενός αντικειμένου δεν είναι δυνατό να βρίσκεται ολόκληρη πάνω στον αμφιβληστροειδή (κερατοειδικός αστιγματισμός).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κερατόκωνος

Ο κερατόκωνος είναι μια μη φλεγμονώδης πάθηση του κερατοειδούς που εμφανίζεται κατά την αρχή της εφηβείας και εξελίσσεται μέχρι και την ηλικία των 40 ετών, ενίοτε και περισσότερο. Προσβάλει και τους δύο οφθαλμούς αλλά συνήθως με διαφορετικό ρυθμό εξέλιξης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μυωπία

Η μυωπία είναι μία διαθλαστική ανωμαλία που έχει ως αποτέλεσμα την δυσχέρεια στην μακρινή όραση, την οποία εμφανίζει ή θα εμφανίσει περίπου το 40% των ανθρώπων και φυσικά δεν θεωρείται «ασθένεια» ή «πάθηση».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πρεσβυωπία

Η πρεσβυωπία είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο που εμφανίζεται σε όλους τους ανθρώπους ηλικίας άνω των 40-45 ετών. Έχει σχέση με την σταδιακή - προοδευτική μείωση της ικανότητας για κοντινή όραση και οφείλεται σε σκλήρυνση του κρυσταλλοειδούς φακού του ματιού που χάνει την ικανότητα να προσαρμόζει στις κοντινές αποστάσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Υπερμετρωπία

Υπερμετρωπία είναι μια κατάσταση στην οποία οι ακτίνες του φωτός που προέρχονται από το αντικείμενο που κοιτάμε εστιάζονται πίσω από τον αμφιβληστροειδή με αποτέλεσμα να υπάρχει δυσκολία στην καθαρή όραση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ